Cursus Spaans voorjaar 2019


Spaans leren? Op een eenvoudige manier leren wij u omgaan met de Spaanse taal. Vanaf de eerste les op niveau A1 gaat u Spaans spreken. Later kunt u ook deelnemen aan de hogere niveau’s.

Deelname

De aanvraag voor een proefles en ook de proefles zelf verplichten tot niets. U bent bij de proefles vrijblijvend welkom maar u moet zich aan het einde van de les aan- of afmelden. De cursus vindt doorgang bij voldoende belangstelling (inschrijvingen).

Als u besluit om mee te doen dan kunt u het uitgereikte inschrijfformulier invullen en aan de docent overhandigen.

Kies uw gewenste niveau:Indien u zich wilt voorbereiden op een van de DELE-examens dan kunt u contact opnemen met mw. Angeles Fernández. De voorbereiding geschiedt in kleine groepjes van maximaal 5 personen en zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Eventueel kunt u privélessen afspreken.

Gratis proefles, daarna beslissen

*Gedurende de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen.