Spaans Online


Interactief Spaans leren via internet

  • Hoe werkt het?
  • Kleine groepjes
  • Cursustijdstippen
  • Cursusblokken
  • Cursuskosten en lesmateriaal

Interactief Spaans leren via internet

Interactief betekent hier dat je gedurende de les rechtstreeks contact hebt met de docent. De communicatie verloopt letterlijk in beide richtingen en je staat ook in verbinding met je medecursisten. Het gaat nauwelijks anders dan wat je op school gewend bent of was. Je ontvangt uitleg en kunt vragen stellen. Je uitspraak wordt gecontroleerd en gecorrigeerd. Bij de uitleg maakt de docent gebruik van een schoolbord.

Hoe werkt het?

Om deel te kunnen nemen moet je in het bezit zijn van een laptop of een computer met camera. We maken gebruik van ZOOM, een techniek die ook in het bedrijfsleven wordt gebruikt om van huis uit te vergaderen. Ook als je digitaal weinig of helemaal niet onderlegd bent laat deze software zich eenvoudig hanteren. Je ontvangt wekelijks een uitnodiging, logt in op een afgesproken tijdstip en de les kan beginnen.

Kleine groepjes

Je zit thuis maar niettemin samen in een groep met maximaal 4 andere cursisten. Dit kunnen cursisten zijn die zich bij ons hebben aangemeld of die jezelf kunt aangedragen vanuit je eigen kennissen- , vrienden- of werkkring. Ook kun je offerte aanvragen voor privéles.

Cursustijdstippen

De cursus vindt wekelijks plaats op een vastgesteld of nog af te spreken tijdstip. Overdag en ’s-avonds. Omdat we met kleine groepjes werken kan in samenspraak met de deelnemers ook van week tot week een tijdstip worden bepaald en afgesproken. De lessen duren een uur.

Cursusblokken van 6 lessen

Tijdens de les wordt gelet op je uitspraak en je krijgt in het Nederlands uitleg omtrent de Spaanse grammatica.  Bovenal ga je actief bezig met Spaans praten. Je zit immers op een conversatiecursus en dat is geen loze kreet!

Cursuskosten en lesmateriaal

De cursuskosten bedragen € 102.- euro per blok van 10 lessen. Het online-lesmateriaal is daarbij inbegrepen en kun je zelf downloaden en afdrukken. Je kunt de ingebonden reader ook bij ons bestellen (portokosten €4.40).