Inhoud en werkwijze


De cursussen zijn gericht op spreek- en luistervaardigheid en opgezet rond alledaagse en herkenbare thema’s. Geen moeilijke gesprekken maar oefenen in situaties zoals: begroeten en een praatje maken, iets bestellen, inkopen doen, winkelen, excursies. In de vervolgcursussen wordt de moeilijkheidsgraad hoger, wordt dieper ingegaan op de spraakkunst en worden er levendige gesprekken gevoerd in de Spaanse taal. Thuis besteedt u gemiddeld 3 á 5 uur per week aan zelfstudie. Best pittig! Maar het geeft voldoening!