Europees referentiekader


Alle cursussen worden – mits er voldoende aanmeldingen zijn – op zes verschillende niveaus gegeven. Centro de Estudios richt zich naar het Europees Referentiekader van de Europese Raad (CEFR). Dit beschrijft wat u op een bepaald beheersingsniveau kunt doen met een taal, m.a.w.: hoe goed kunt u luisteren, lezen, spreken en schrijven. In de EU maakt men gebruik van de aanduidingen A1 tot en met C2.

Bij een (internationale) sollicitatie kunt u aangeven op welk niveau u een taal beheerst en een werkgever kan aangeven welk taalniveau hij van u verlangt. Voor Spaans en Italiaans heeft Centro de Estudios nog een C2+ niveau. Dit niveau is bedoeld voor mensen die het belangrijk vinden om de taal te blijven onderhouden en daartoe een wekelijkse conversatie les volgen. Op internet vindt u in termen van het CEFR de DIALANG-test. Deze test geeft u een globale indicatie van uw taalvaardigheid en het niveau waarop u zich kunt inschrijven.

Voor een gedetailleerde beschrijving uitgesplitst naar de vier vaardigheden, kunt u op internet zoeken naar “Europees Referentiekader”.