Europees referentiekader


Alle cursussen worden – mits er voldoende aanmeldingen zijn – op zes verschillende niveaus gegeven. Centro de Estudios richt zich naar het Europees Referentiekader van de Europese Raad (CEFR). Dit beschrijft wat u op een bepaald beheersingsniveau kunt doen met een taal, m.a.w.: hoe goed kunt u luisteren, lezen, spreken en schrijven. In de EU maakt men gebruik van de aanduidingen A1 tot en met C2. Bij een (internationale) sollicitatie kunt u aangeven op welk niveau u een taal beheerst en een werkgever kan aangeven welk taalniveau hij van u verlangt.

Voor Spaans heeft Centro de Estudios nog een C2+ niveau. Dit niveau is bedoeld voor mensen die het belangrijk vinden om de taal te blijven onderhouden en daartoe om de twee weken een conversatieavond meemaken. Uiteraard onder leiding van een Spaanse docente. die ook de gespreksonderwerpen aanreikt.

Op internet vindt u in termen van het CEFR de DIALANG-test. Deze test geeft u een globale indicatie van uw taalvaardigheid en het niveau waarop u zich kunt inschrijven. Voor een gedetailleerde beschrijving uitgesplitst naar de vier vaardigheden, kunt u op internet zoeken naar “Europees Referentiekader”.