Algemenevoorwaarden


Je meldt je vrijblijvend aan als cursist door schriftelijke of digitale inzending van het ingevulde voorlopige inschrijfformulier. Circa een week voor het begin van de cursus ontvang je een uitnodiging met de datum en het tijdstip van de proefles. Aan het einde van deze les kun jij je bij de docent definitief inschrijven. Wij verbinden ons dan voor de gehele cursus. Daarom is tussentijds opzeggen is niet mogelijk en je bent het volledige cursusgeld verschuldigd. De proefles maakt deel uit van de cursus.

Ben je later door omstandigheden toch genoodzaakt om de cursus voortijdig af te breken, dan mag je die tijdens de eerstvolgende cursus voortzetten of opnieuw beginnen. De onderbreking moet schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat van Centro de Estudios worden gemeld.
In geval van overlijden wordt het restant van het cursusgeld pro rata gerestitueerd.
De sluitingstermijn voor inschrijving op de cursussen is een week voor aanvang. Centro de Estudios behoudt zich het recht voor een cursus uit te stellen of te annuleren indien het aantal deelnemers onvoldoende is.

Cursisten die regelmatig aan de lessen hebben deelgenomen ontvangen na afloop van de cursus (en op aanvraag) een certificaat van deelname.

Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen.