Algemenevoorwaarden


U meldt zich vrijblijvend aan als cursist door schriftelijke of digitale inzending van het volledig ingevulde voorlopig inschrijfformulier. Uiterlijk een week voor het begin van de cursus ontvangt u per post een uitnodiging met de datum en het tijdstip van uw proefles. Aan het einde van deze les deelt u aan de docent mee of u de cursus wilt volgen. Daarna wordt uw inschrijving definitief. U en wij verbinden ons dan voor de gehele cursus. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk en u bent het volledige cursusgeld verschuldigd. De proefles maakt deel uit van de cursus.

Bent u later door omstandigheden toch genoodzaakt om de cursus voortijdig af te breken, dan mag u die tijdens de eerstvolgende cursus voortzetten of opnieuw beginnen. De onderbreking moet schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat van Centro de Estudios worden gemeld.
In geval van overlijden wordt het restant van het cursusgeld pro rata gerestitueerd.
De sluitingstermijn voor inschrijving op de cursussen is een week voor aanvang. Centro de Estudios behoudt zich het recht voor een cursus uit te stellen of te annuleren indien het aantal deelnemers onvoldoende is. Indien u zich aanmeldt voor meer dan een cursus, gebruikt u dan aparte inschrijfformulieren. Let er wel op dat lestijden kunnen samenvallen.
De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. De kosten hiervan variƫren per cursus.
Cursisten die regelmatig (minimaal voor 80%) aan de lessen hebben deelgenomen ontvangen na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen.