Cursus Italiaans


Italiaans leren? Op een functionele en plezierige manier leert uw Italiaanse docente u omgaan met de Italiaanse taal. In les 1 start u met Italiaans praten en in de daarop volgende lessen bouwt u – al doende – uw gespreksvaardigheid verder uit. De cursussen Italiaans A1 en A2 bestaan elk uit 18 lessen, opgedeeld in 2 blokken van 9 weken.

Aanvang cursussen Italiaans in Leeuwarden: woensdag 15 januari 2020;
Cursuslocatie: NHL Stenden Hogeschool;
Cursusduur per blok:
– Blok 1: 9 lesweken in de periode 15 januari tot aan half maart;
– Blok 2: 9 lesweken in de periode 25 maart tot circa eind mei;
Lestijden: zie lesrooster
Cursusgeld per blok (9 weken): € 145.-;
Lesmateriaal: in overleg met de docente.
De eerste les is een vrijblijvende kennismakingsles;
Na afronding van 2 blokken ontvangt u een deelnamecertificaat.

LESROOSTER Cursus ITALIAANS

Lesplaats Lesdag A1 A2 B1 B2 C1 C2
Leeuwarden maandag
Leeuwarden woensdag 19:00 – 20:15 20:15 – 21:30

Tijdstippen niveau’s B1 t/m C2 in overleg en afhankelijk van het aantal deelnemers.

Gratis proefles, daarna beslissen

* Gedurende de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen.
** Lesmateriaal A1 en A2: circa € 55,-. Prijswijziging boekhandel voorbehouden.
Het lesmateriaal is gedurende twee seizoenen bruikbaar.